Dịch vụ Google Search

Google Search

Chiếm vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm

Với chiến dịch marketing được xây dựng bởi QTPro, doanh nghiệp của quý vị sẽ xuất hiện trên top các kết quả tìm kiếm trong khu vực.

Phân tích thị trường

Đội ngũ chuyên môn của QTPro sẽ tiến hành nghiên cứu mức độ cạnh tranh trên thị trường để xây dựng một chiến lược marketing mang lại nhiều lợi nhuận nhất.

Chiến lược dành cho Google Adswords

Đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp đến mức tối đa bằng những chiến dịch quảng cáo nhắm đến chính xác đối tượng khách hàng của quý vị.

Tăng lượng truy cập

Dịch vụ Pay-per-click (PPC) sẽ đẩy mạnh quảng cáo website của quý vị và đưa kết quả tìm kiếm website lên hàng đầu. PPC là lựa chọn lý tưởng để vượt lên các đối thủ cạnh tranh, tăng lượng truy cập website, và tăng lợi nhuận từ quảng cáo.

Quản lý và tối ưu hoá chiến dịch

Chúng tôi sẽ liên tục phân tích các số liệu và tiến hành tối ưu hoá lợi nhuận để quý vị luôn yên tâm về kết quả của chiến dịch quảng cáo.